Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin historia kietoutuu maamme yhteiskunnallisen kehityksen käännekohtiin. Dosentti Jaakko Ignatiuksen laatima seuran historiateos Suomalainen Lääkäriseura Duodecim 1881–2006 vie lukijansa kiehtovalle matkalle 1800-luvun lopun kansallisesta heräämisestä aina vuoden 2006 seesteiseen itsenäisyyden aikaan.

Teoksen ensimmäinen osa koostuu seuran historian kronologisesta esityksestä sekä laajasta matrikkelista. Toinen osa keskittyy mm. seuran julkaisu- ja liiketoimintaan sekä paikallisyhdistyksiin, sidosryhmiin ja rahastoihin. Toisen osan lopusta löytyvät myös henkilö- ja asiahakemistot.

 

Jaakko Ignatius

Jaakko Ignatius on kliinisen neurofysiologian ja perinnöllisyyslääketieteen erikoislääkäri ja Helsingin yliopiston lääketieteellisen genetiikan dosentti. Hän on historiatutkimuksessaan keskittynyt suomalaisen lääketieteen oppihistoriaan 1800- ja 1900-luvuilla.

Hän on kirjoittanut lääketiedettä, hammas- ja eläin-lääketiedettä sekä farmasiaa koskevan osan teokseen Suomen tieteen historia (2000) sekä lääketiedettä, farmasiaa ja molekyylibiologiaa käsittelevän luvun teoksiin Suomen tieteen vaiheet (2003), Research in Finland – A History (2006) ja Forskning i Finland genom tiderna (2007). Hän on kirjoittanut lääkäritiedemiesten elämänkertoja teoksiin Suomen Kansallisbiografia ja Bio­grafiskt lexikon för Finland. Muut historian alan julkaisut käsittelevät mm. neurologian historiaa.

Perustajajasenet

Kuvagalleria

Arvosteluja kirjasta
(tulossa)

 

Kirja

SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA
DUODECIM 1881–2006
Jaakko Ignatius
1. painos 2012, 1033 s.
ISBN 978-951-656-206-6
Sh. 200€, Duodecimin jäsenille 150€
Lisätietoja ja tilaukset:
verkkokauppa.duodecim.fi